ปิด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“ยูนิชาร์ม”, “เรา, “ของเรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เราให้คำมั่นว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่เราเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ การสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณ การแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการของเราเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดประสงค์ที่จะชี้แจงวิธีการและประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของคุณ มันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคู่กับการแจ้งเตือนและนโยบายอื่นๆ ที่เราอาจมีขึ้นเป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะยกเลิกการแจ้งเตือนหรือนโยบายต่างๆ เหล่านั้น


1. เราได้ข้อมูลคุณมาอย่างไร

เราอาจได้ข้อมูลของคุณผ่านการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ กับคุณ ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การให้บริการสืบเนื่องจากการซื้อสินค้า การลงทะเบียนสมัครสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนทางเว็บไซต์ หรือ ทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ การตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ การลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมการขายและ โปรโมชั่นต่างๆ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านทาง e-mail รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเบื้องต้นเราจะเก็บข้อมูลของคุณด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ e-mail เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
  • ที่อยู่ เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสาร รางวัล สินค้า กรณีที่เรามีหน้าที่ต้องจัดส่งสิ่งต่างๆ ให้แก่คุณ
  • อายุ กรณีที่เราจำเป็นต้องทราบอายุของผู้ใช้สินค้าเพื่อการแนะนำการใช้สินค้า
  • เพศ กรณีที่เราจำเป็นต้องทราบเพศผู้ใช้สินค้าเพื่อการแนะนำสินค้า
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ และ ใช้สินค้า กรณีที่เราจำเป็นต้องตอบข้อร้องเรียนของคุณเกี่ยวกับการใช้สินค้า

 

1.2 ข้อมูลจากการซื้อสินค้าและการใช้บริการ online

  • ชื่อเรียก (ชื่อ profile)
  • ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเครือข่ายทางสังคม ประวัติการใช้งาน application โดยอาจมีข้อมูลของยี่ห้อ และรุ่น อุปกรณ์สื่อสารของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ข้อมูล IP Address ข้อมูลเวลาและระยะเวลาที่คุณเข้าใช้งาน
  • ข้อมูล location ของอุปกรณ์สื่อสารผ่านการเปิดใช้งาน GPS หรือการใช้งาน Wi-Fi หรือการใช้งาน Bluetooth

 

1.3 ข้อมูลของเด็ก

โปรดทราบว่าเราไม่มีนโยบายในการเก็บและใช้ข้อมูลของเด็กโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง เราอาจได้รับข้อมูลของเด็กจากการซื้อสินค้า และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า รวมถึงการเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเรา ในกรณีนี้เราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเสมอ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่เด็กสามารถตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของเด็กเองโดยเฉพาะ เราสงวนสิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลของเด็กเท่าที่จำเป็น หากเราพบว่ามีการเก็บและใช้ข้อมูลของเด็กโดยไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลของเด็กดังกล่าวทันที

1.4 คุ้กกี้ (Cookies) และ เทคโนโลยีอื่น

โปรดทราบว่าเราใช้คุ้กกี้ (Cookies )ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ application และ social network ของคุณ คุกกี้ (Cookies) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการ จำข้อมูลการเข้าใช้งาน และข้อมูลที่คุณกรอกเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆของเรา เพื่อช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาของคุณ และจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หรือเพื่อการหลีกเลี่ยงการถามข้อมูลซ้ำๆ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อๆ ไป

เรายังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics และ Adobe Analytics บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ (Cookies) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว

ในกรณีที่คุณต้องการปิดหรือจำกัดการใช้งานของคุ้กกี้ โปรดไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดหรือจำกัดการใช้งานคุ้กกี้ (Cookies) คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้การบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา

1.5 Web beacons

เราอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “web beacons” หรือ “pixel tags”Web beacons คือรูปภาพเล็กๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือ e-mail หรือ Code ต่างๆ ที่จะสื่อสารจากอุปกรณ์สื่อสารของคุณกับ server
การใช้งาน web beacons ร่วมกับคุ้กกี้ (Cookies) จะทำให้เราทราบได้ทันทีเมื่อคุณรับชมเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์หรือใน email โดยปกติแล้ว web beacon จะไม่สามาถใช้งานได้หากคุณปิดการใช้งานคุ้กกี้ (Cookies)

Social Plugins

เว็บไซต์ของเรามี Social Plugins
Social Plugins คือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ต่างๆ โดยจะมี logo ของเครือข่ายทางสังคมปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือ application เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราที่มีการใช้งาน Social Plugins เครือข่ายทางสังคมนั้นจะได้รับข้อมูลว่าคุณได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวจากเครือข่ายทางสังคมดังกล่าว

2. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

2.1 เพื่อการลงทะเบียนซื้อสินค้า รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท และตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการลงทะเบียนสมาชิกและสร้างบัญชีสมาชิกเพื่อการสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อการจัดการคำสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ในกรณีที่เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณี และขอข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคุณอาจให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่คุณไม่ให้ความยินยอมแก่เราในให้ข้อมูลสุขภาพแก่เรา เราอาจไม่สามารถตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อร้องเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อประโยชน์ทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ดังต่อไปนี้ โดยเราจะขอความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณี

- การส่งสินค้าตัวอย่าง และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

- กิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญทางการตลาดต่างๆ

- การวิเคราะห์ทางการตลาดโดยบุคคลที่สาม

- แนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

- วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดต่างๆ ของเรา

2.3 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้า

เมื่อได้รับความยินยอมเป็นที่ชัดแจ้งจากคุณ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการทำการสำรวจเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ

2.4 เพื่องานด้านธุรการต่างๆ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อการทำธุรกรรมต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การทำบัญชีและภาษีอากร การตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบภายในของบริษัท การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการ
ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดการเว็บไซต์และ application ต่างๆ ของเรา ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเรามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

3.2 บริษัทคู่ค้า
เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และโดยความยินยอมของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทคู่ค้าของเรา โดยเรามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

3.3 บริษัทแม่และบริษัทในเครือ
ข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บใน server ของบริษัทแม่และบริษัทในเครือของเรา โดยเราและบริษัทแม่ของเรามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.4 การซื้อขายหรือควบรวมกิจการ
ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะทำการซื้อขายและควบรวมกิจการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะมีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

3.5 การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
ในกรณีที่เราโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศใด และประเทศดังกล่าวมีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลของคุณอย่างไร โดยเราจะขอความยินยอมจากคุณ

4. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอื่น

เว็บไซต์และ application ของเราอาจมีการเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอื่น หากคุณเลือก click ติดตามการเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้ให้บริการนั้นอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการอื่นได้ เราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการอื่นนั้นก่อนที่จะclick ติดตามการเชื่อมโยง

5. การเก็บรักษาข้อมูลและการลบ ทำลาย ข้อมูล

เราจะจัดให้มีมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นและถูกกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา
เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณนานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม

6. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ

(2) สิทธิในการขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ

(3) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(4) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามตามความต้องการของคุณ และส่งสำเนาของข้อมูลที่โอนไปนั้นให้แก่คุณถ้าคุณต้องการ

(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

(6) สิทธิในการขอให้ลบ และทำลายข้อมูล

(7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้

อย่างไรก็ตามเราอาจปฏิเสธการร้องขอของคุณหากเรามีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะแจ้งให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ และ application ของเรา ดังนั้นโปรดเข้าเยี่ยมชมและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง

8. การติดต่อกับเรา

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ คุณสามารถติดต่อสอบถามมาที่

e-mail : infoprotection@unicharm.com

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นนี้ไปแทนสินค้าในแพ็กเกจรายเดือนได้ หรือ ทำการลบแพ็กเกจรายเดือนออกจากตะกร้าเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

กรุณาลบแพ็กเกจรายเดือนออกจากตะกร้าเพื่อทำการซื้อสินค้าแบบปกติ
หรือ ทำการชำระเงินสินค้ารายเดือนได้เลย

Close Popup

คุณมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว

กรุณาลบสินค้าออกจากตะกร้าเพื่อทำการสั่งซื้อแพ็กเกจรายเดือน
หรือ ทำการชำระเงินได้เลย

Close Popup

สินค้านี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น ท่านสามารถกดยืนยันเพื่อไปสู่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ค่ะ

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นนี้ไปแทนสินค้าในแพ็กเกจรายเดือนได้

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นนี้ไปแทนสินค้าในแพ็กเกจรายเดือนได้ หรือ ทำการชำระเงินสินค้ารายเดือนปัจจุบันได้เลย