ปิด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. ข้อกำหนดการซื้อขาย

เว็บไซต์ MamyPoko CLUB ดำเนินการและจำหน่ายสินค้าโดยบริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด ("ผู้จำหน่ายสินค้า") ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ")

1. เว็บไซต์นี้เพื่อการจำหน่ายสินค้าปลีกเท่านั้น

2. บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวการให้บริการจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่


2. ราคา

2.1 ราคาที่จำหน่ายบนเว็บไซต์เป็นเงินไทยบาท

2.2 ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.3 นอกจากค่าจัดส่งตามมาตรฐาน จะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆบวกเพิ่มไปกับราคาที่ระบุบนเว็บไซต์

2.4 ราคาขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยท่านจะได้การยืนยันราคาขายทาง e-mail ก่อนวันที่ระบบจะตัดบัตรเครดิต อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ต้องการซื้อสินค้าตามราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 4.


3. วิธีการชำระเงิน

3.1 การชำระเงินค่าสินค้าสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตคือวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด

3.2 ผู้จำหน่ายสินค้าจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณจนกว่าจะได้รับการชำระเงินจากคุณ

3.3 ผู้จำหน่ายสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจัดส่งสินค้าให้กับคุณ หรือยกเลิกสัญญา หากการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ


4. การแก้ไขแพ็กเกจรายเดือน การใช้สิทธิระงับการสั่งซื้อสินค้า และการยกเลิกแพ็กเกจรายเดือน

4.1 คุณสามารถแก้ไขแพ็กเกจรายเดือนของคุณได้ เช่น เปลี่ยนไซส์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ใช้สิทธิระงับการสั่งซื้อสินค้าและยกเลิกการสั่งซื้อได้ด้วยตนเองก่อนวันที่ระบบจะตัดบัตรเครดิต 14 วัน โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบซึ่งสามารถทำรายการได้ในแถบรายการ "มุมสมาชิก" แต่หากทำรายการหลังจากนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าให้คุณในรอบบิลนั้นและจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติให้ในรอบบิลถัดไป

4.2 หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจที่คุณได้ทำรายการไว้คุณ สามารถเข้าที่หน้า "แพ็กเกจรายเดือน" อีกครั้งเพื่อทำการสร้างแพ็กเกจใหม่ โดยสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-7 วันทำการ แต่ระบบจะจดจำแพ็จเกจล่าสุดที่คุณได้ทำการสร้างไว้ หากคุณต้องการแก้ไขกรุณาไปที่หน้า "มุมสมาชิก"

4.3 คุณสามารถใช้สิทธิระงับการสั่งซื้อสินค้าได้ 2 ครั้งตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก หลังครบ กำหนดในแต่ละครั้ง ระบบจะทำการจัดส่งสินค้าให้อัตโนมัติในวันที่คุณกำหนด โดยจะได้รับอีเมล์ยืนยันในการส่งสินค้าในแต่ละครั้งตามเดิม และหากใช้สิทธิครบกำหนดแล้วคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิระงับการสั่งซื้อสินค้าได้อีก

4.4 ในกรณีที่คุณไม่พึงพอใจในสินค้า และขอคืนสินค้า และไม่ต้องการที่จะได้รับสินค้าในรอบ ถัดไป กรุณาทำรายการยกเลิกแพ็กเกจรายเดือนในระบบด้วยตัวคุณเอง หากคุณไม่ได้ทำรายการในระบบจะถือว่าการยกเลิกไม่สมบูรณ์

4.5 หากคุณได้ทำการขอคืนสินค้าหรือยกเลิกแพ็กเกจจะส่งผลให้สมาชิกภาพของคุณถูกระงับและ หากต้องการกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งกรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 - 1068252 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


5. การจัดส่งสินค้า

5.1 สินค้าจะถูกส่งไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บไซต์ และต้องอยู่ในประเทศไทย

5.2 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าและรายละเอียดการจัดส่ง

5.3 ในกรณีที่คุณไม่สะดวกรับสินค้าในวันที่จัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก่อนวันที่สินค้าจะถูกจัดส่ง โทร 02 - 1068252 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

5.4 จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทย

5.5 สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้จำหน่ายสินค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

5.6 สำหรับคำสั่งซื้อในช่วงเทศกาลต่างๆ อาจใช้เวลาจัดส่งนานกว่าปกติ

5.7 หากคุณยังไม่ได้รับสินค้าของคุณภายใน 5 วันโปรดแจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าทราบผ่านอีเมล์ หรือ Live chat หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 - 1068252 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

5.8 สำหรับของรางวัลหรือของกำนัลที่ลูกค้าจะได้รับตามสถานะการเป็นสมาชิกบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ใช้สมัครสมาชิก ซึ่งปกติแล้วของรางวัลจะไปถึงในประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ เราส่งของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า หากของรางวัลดังกล่าวหมดหรือเลิกผลิตแล้ว

5.9 หากคุณไม่ได้รับอีเมล์แจ้งโค้ดเพื่อเพิ่มคะแนนสะสมรางวัลสำหรับ POKO CHAN POINT PROGRAM ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ตัดบัตรเครดิต หรือไม่สามารถใช้โค้ดได้ หรือมีปัญหาอื่นๆในการสะสมคะแนน กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โทร 02 - 1068252 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


6. การรับประกันสินค้า Warranty

6.1 กรณีสินค้าชำรุดและคำสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบสินค้าและแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากคุณไม่พึงพอใจในสินค้า หรือรายการที่คุณซื้อเป็นความผิดพลาดจากผู้จำหน่ายสินค้า คุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือน้อยกว่ามูลค่าสินค้าเดิมหรือรับคืนเงินตามมูลค่าสินค้าที่คุณซื้อ

6.2 รายการที่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ ดังนี้

6.3 หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเกิน 3 ปีนับจากวันที่ผลิต

6.4 ความผิดพลาดจากการส่งสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อสินค้าที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมล์แล้ว

6.5 หลังจากได้รับคืนสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะยอมรับคำร้อง

6.6 หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากความผิดพลาดในการสั่งสินค้า คุณจะต้องทำการส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่ที่ผู้จำหน่ายสินค้าได้ให้ไว้พร้อมใบเสร็จรับเงินที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ และหลังจากได้รับสินค้าและตรวจสอบว่ามีสภาพสมบูรณ์แล้ว ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันโดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ดูเงื่อนไขการคืนได้ที่ข้อ 7 การคืนสินค้า

6.7 กรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียหาย พร้อมจำหน่าย เช่น ห่อสินค้าต้องไม่ฉีกขาด กล่องต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ฉีกขาด

6.8 หากของรางวัลหรือของกำนัลมีปัญหาเนื่องจากได้รับความเสียหายหรือความผิดพลาดจากการขนส่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลหรือของกำนัลให้ใหม่ในแบบเดียวกันหรือแบบอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า


7. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

7.1 คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า หมายเหตุ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 - 1068252 หรือสามารถแจ้งผ่าน Live chat ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อแจ้งเรื่องการส่งสินค้ากลับมาหาผู้จำหน่ายและสอบถามช่องทางการคืนสินค้า

7.2 กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทาง ไปรษณีย์ไทยหรือ Kerry Express โดย ผู้จำหน่ายสินค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ

7.3 กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น ผู้จำหน่ายสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี

7.4 กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจในสินค้า ต้องการคืนสินค้าและขอคืนเงิน ระบบจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 4 และท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่แจ้งคืนสินค้า โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

7.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับคืนสินค้าหรือคืนเงินในกรณีที่ได้รับของสมนาคุณในรอบการสั่งซื้อนั้นๆ อย่างไรก็ตามคุณยังคงสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ตามปกติ


8. บัญชีของฉัน

8.1 ผู้สมัครสมาชิกและเปิดบัญชีจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

8.2 ในกรณีที่สมาชิกมีบุตรมากกว่า 1 คน สามารถใช้ชื่อบัญชีและอีเมล์ในการสมัครสมาชิกได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อบุตร 1 คน สำหรับบุตรคนถัดไปจะต้องใช้ชื่อบัญชีและอีเมล์ใหม่


9. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

9.1 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยตนเอง

9.2 ผู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นผู้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ข้อมูลการสมัครสมาชิก ประวัติการใช้งาน (การเปิด ลงชื่อเข้าใช้ ดู เล่นวิดีโอ คลิก ฯลฯ) การลงทะเบียนคะแนน ประวัติการแลกของรางวัล ข้อมูลอุปกรณ์ ฯลฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

(2) ให้บริการ จัดส่งของรางวัล ฯลฯ

(3) จัดทำแบบสอบถามหรือแคมเปญอื่น

(4) จัดส่งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อื่น

(5) แจ้งข้อมูลที่จำเป็น

(6) สำรวจ วิเคราะห์และจัดทำสถิติ เพื่อกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริการ; และ บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

9.3 โปรดทราบว่ารหัสผ่านเป็นข้อมูลของคุณแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณได้รับรหัสผ่านหลังจากสมัครสมาชิก กรุณาเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

9.4 หากมีการใช้งานในบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้ง ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 - 1068252 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9.5 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 - 1068252 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


10. การระงับการให้บริการชั่วคราว

หากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุต่อไปนี้ ให้บริษัทฯอาจหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ชั่วคราว โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน

(1) เมื่อทำการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ของเว็บไซต์นี้ ทั้งที่ต้องทำเป็นระยะและกรณีฉุกเฉิน

(2) เมื่อระบบต้องรับภาระสูงมาก จากการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดเห็นได้ล่วงหน้ารวมทั้งเหตุสุดวิสัย

(3) เมื่อมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งาน

(4) เมื่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

(5) เมื่อการให้บริการเป็นไปได้ยากจากสาเหตุของภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ หรือสาเหตุอื่นที่มิอาจเลี่ยงได้ เช่น สงคราม กรณีพิพาท ความไม่สงบ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ

(6) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย ฯลฯ

(7) หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ยุติการให้บริการทั้งหมด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ในหน้าแรกหรือทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราภายในระยะเวลา 30 วันทำการก่อนวันยุติการให้บริการ โดยวันที่ให้บริการวันสุดท้ายจะมีเวลาทำการจนถึงเวลา 00.00 น. สำหรับลูกค้าที่มีรอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตก่อนวันที่ยุติให้บริการ ผู้จำหน่ายสินค้าจะส่งสินค้าให้ตามปกติในรอบนั้นๆและขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการหลังจากวันที่ยุติการให้บริการ สำหรับลูกค้าที่มีรอบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลังวันที่ยุติให้บริการจะถือว่าคำสั่งซื้อยกเลิกไปโดยอัตโนมัติหลังจากวันที่ยุติการให้บริการ

(8) กรณีอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นนี้ไปแทนสินค้าในแพ็กเกจรายเดือนได้ หรือ ทำการลบแพ็กเกจรายเดือนออกจากตะกร้าเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

กรุณาลบแพ็กเกจรายเดือนออกจากตะกร้าเพื่อทำการซื้อสินค้าแบบปกติ
หรือ ทำการชำระเงินสินค้ารายเดือนได้เลย

Close Popup

คุณมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว

กรุณาลบสินค้าออกจากตะกร้าเพื่อทำการสั่งซื้อแพ็กเกจรายเดือน
หรือ ทำการชำระเงินได้เลย

Close Popup

สินค้านี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น ท่านสามารถกดยืนยันเพื่อไปสู่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ค่ะ

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นนี้ไปแทนสินค้าในแพ็กเกจรายเดือนได้

Close Popup

คุณมีสินค้าแพ็กเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นนี้ไปแทนสินค้าในแพ็กเกจรายเดือนได้ หรือ ทำการชำระเงินสินค้ารายเดือนปัจจุบันได้เลย