สมาชิกระดับPOKO
Starter
POKO
Silver
POKO
Gold
POKO
Platinum
จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ ครั้งที่ 1 – 4 ครั้งที่ 5 - 9 ครั้งที่ 10 - 14 ครั้งที่ 15 ขึ้นไป
ลดราคา 5% 5% 10% 10%
แต้มสะสมที่ได้ 100
เฉพาะครั้งแรก
ครั้งต่อไป 50 แต้ม
50 50 50
ของขวัญต้อนรับ
*ได้รับในครั้งแรกของการเป็นสมาชิกแต่ละขั้น
จำนวนสินค้า ขั้นต่ำ 1 ลัง ขั้นต่ำ 1 ลัง ขั้นต่ำ 1 ลัง ขั้นต่ำ 1 ลัง
ความถี่ในการจัดส่ง ขั้นต่ำ 1 เดือน ขั้นต่ำ 1 เดือน ขั้นต่ำ 1 เดือน ขั้นต่ำ 1 เดือน
ค่าส่ง ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ระงับการสั่งซื้อชั่วคราว 2 ครั้ง ตลอดการเป็นสมาชิก 2 ครั้ง ตลอดการเป็นสมาชิก 2 ครั้ง ตลอดการเป็นสมาชิก 2 ครั้ง ตลอดการเป็นสมาชิก
เปลี่ยนแปลงผ้าอ้อม ได้ ได้ ได้ ได้

*หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดส่ง ระบบจะอนุญาตให้แก้ไขล่วงหน้า 14 วันก่อนวันตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติรายเดือน